BHRC and ARTICLE 19 to hold series of trainings for lawyers and trainee solicitors in Turkey in international human rights law and mechanisms to reinforce protections for refugee and migrant populations.

Home » Posts » BHRC and ARTICLE 19 to hold series of trainings for lawyers and trainee solicitors in Turkey in international human rights law and mechanisms to reinforce protections for refugee and migrant populations.

The Bar Human Rights Committee of England and Wales (“BHRC”) and ARTICLE 19 are pleased to announce that they will be hosting a second round of four free remote training sessions in the effective use and practice of international human rights law and mechanisms to reinforce protections for refugee and migrant populations in Turkey.

By the end of this free course, participants will be able to:

 • Identify and apply relevant international human rights law in relation to the protection of refugee and migrant rights
 • Integrate international human rights law references into legal practice
 • Submit cases to UN and CoE mechanisms including the UN Special Procedures, UN Human Rights Committee and Council of Europe

These will be the same sessions we ran in December 2021.

BHRC and ARTICLE 19 invite applications from lawyers and trainee solicitors practising in Turkey who work with refugee and migrant populations to attend the following sessions:

 1. Refugee rights under international law – 21 March (between 19.30 – 21.30 Turkey time)
 2. Rights under the European Convention on Human Rights – 22 March (between 20.00 – 21.30 Turkey time)
 3. Accessing rights under the ECHR: Council of Europe mechanisms and submissions to the European Court on Human Rights and the Council of Ministers – 28 March (between 19.30 – 21.30 Turkey time)
 4. Accessing UN mechanisms, including special procedures and treaty mechanisms. – 29 March (between 19.30 – 21.30 Turkey time)

All sessions will be held online.

Participants will be expected to join all four sessions. The training will be delivered in English with simultaneous interpretation to Turkish.

Please apply via this form. Please note that spaces will be limited.

If you have any queries please contact BHRC (in English or Turkish) at: [email protected]

BHRC ve ARTICLE 19, Türkiye’deki avukat ve stajyer avukatlar için mülteci ve göçmen nüfusa yönelik korumaları güçlendirmeye yönelik uluslararası insan hakları hukuku ve mekanizmaları konusunda bir dizi eğitim düzenleyecek

İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi (“BHRC”) ve ARTICLE 19 Türkiye’deki mülteci ve göçmen toplulukların korunmasını geliştirmesi için uluslararası insan hakları hukuku ve mekanizmalarının etkili bir şekilde kullanılması ve uygulanması için dört oturumluk uzaktan ve ücretsiz eğitime tekrar ev sahipliği yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Bu ücretsiz kursun sonunda katılımcılar şu konularda yetkinlik kazanacaktır:

 • Mülteci ve göçmen haklarının korunmasına ilişkin ilgili uluslararası insan hakları hukukunu saptamak ve uygulamak
 • Uluslararası insan hakları hukuku referanslarını yasal uygulamalara entegre etmek
 • BM Özel Prosedürleri, BM İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa Konseyi mekanizmaları da dahil olmak üzere BM ve Avrupa Konseyine vakalar sunmak

Eğitim dizisi Aralık 2021’de gerçekleştirdiğimiz program ile aynı olacaktır.

BHRC ve ARTICLE 19 Türkiye’deki mülteci ve göçmen topluluklarıyla çalışan avukat ve stajyer avukatları aşağıdaki oturumlara katılmak için başvuruda bulunmaya davet eder:

 1. Uluslararası hukuka göre mülteci hakları 21 Mart 19.30-21.30 (Türkiye saati)
 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamındaki Haklar 22 Mart 20.00-21.30 (Türkiye saati)
 3. AİHS kapsamındaki haklara erişim: Avrupa Konseyi mekanizmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Bakanlar Konseyi Avrupa Konseyi’ne yapılan başvurular 28 Mart 19.30-21.30 (Türkiye saati)
 4. Özel prosedürler ve anlaşma mekanizmaları da dahil olmak üzere BM mekanizmalarına erişim 29 Mart 19.30-21.30 (Türkiye saati)

Tüm oturumlar online olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların dört oturumun tamamına katılması beklenecektir. Eğitimler İngilizce olarak Türkçe’ye simültane çeviri ile verilecektir.

Lütfen bu formu kullanarak kayıt olun (açılan sayfanın sağ üst köşesinden form dilini Türkçe olarak değiştirebilirsiniz). Sınırlı sayıda kontenjan olduğunu lütfen not ediniz.

Sorularınız olursa [email protected] adresinden (İngilizce veya Türkçe olarak) BHRC ile iletişime geçebilirsiniz.

JOIN THE BAR HUMAN RIGHTS COMMITTEE OF ENGLAND AND WALES

We rely on membership subscriptions and individual donations to fund our ongoing work around the world.

Alaa is a British citizen imprisoned in Egypt on trumped-up charges. For two & a half years he has had no access to books, newspapers or sunlight. He urgently needs UK consular support. Write to your MP to help #FreeAlaa & bring him home to his family: https://www.freealaa.net/take-action?source=twitter&

Our urgent action letter requesting the UK govt closely monitors the Israeli authorities' investigation into the fatal shooting of Al Jazeera journalist #ShireenAbuAqla. It is imperative that there is full legal accountability for this alarming incident https://lphr.org.uk/wp-content/uploads/2022/05/LPHR-letter-to-FCDO-Shireen-Abu-Akleh-killing-of-journalist-effective-investigation-17-May-2022.pdf